นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.จ.อ.เทพมงคล เจริญนิช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

กรอกแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ประจำปี 2564

ขอประชาสัมพันธ์เชิญท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย กรอกแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ดำเนินการเข้าข้อมูลตาม QR CODE หรือตามลิงค์ ด้านล่างนี้ 1. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (1) https://itas.nacc.go.th/go/eit/93yd7l หรือ (2) QR CODE  {gallery}activity-2021-3-15{/gallery}

[ 15-03-2564 ] Hits:145

โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หนองน้ำห้วยหม้อทอง ชุมชนบ้านโนนบอน

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดงานโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หนองน้ำห้วยหม้อทอง ชุมชนบ้านโนนบอน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนันตำบล ผู้นำชุมชนบ้านโนนบอน ม.10 ม.13และม.20 และชาวบ้านร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว  {gallery}activity-2021-3-23{/gallery}

[ 15-03-2564 ] Hits:115

ประชุมสัญจร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม ณ หาดท่าโฮง ม .17

. วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 คณะผู้บริหาร และ พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้เข้าร่วมประชุมสัญจร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม ณ หาดท่าโฮง หมู่ที่ 17 โดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ ได้ร่วมประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและล่องเรือดูธรรมชาติ แม่น้ำมูลแม่น้ำชี และชมหาดลาดยาว

[ 11-03-2564 ] Hits:130

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ