กรอกแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ประจำปี 2564

ขอประชาสัมพันธ์เชิญท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย กรอกแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ดำเนินการเข้าข้อมูลตาม QR CODE หรือตามลิงค์ ด้านล่างนี้ 1. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (1) https://itas.nacc.go.th/go/eit/93yd7l หรือ (2) QR CODE  

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ