ข่าวกิจกรรม

ขอประชาสัมพันธ์เชิญท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย กรอกแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ดำเนินการเข้าข้อมูลตาม QR CODE หรือตามลิงค์ ด้านล่างนี้ 1. ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (1) https://itas.nacc.go.th/go/eit/93yd7l หรือ (2) QR CODE  

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดงานโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หนองน้ำห้วยหม้อทอง ชุมชนบ้านโนนบอน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนันตำบล ผู้นำชุมชนบ้านโนนบอน ม.10 ม.13และม.20 และชาวบ้านร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว  

. วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 คณะผู้บริหาร และ พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้เข้าร่วมประชุมสัญจร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มีนาคม ณ หาดท่าโฮง หมู่ที่ 17 โดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ ได้ร่วมประชุมสัญจรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและล่องเรือดูธรรมชาติ แม่น้ำมูลแม่น้ำชี และชมหาดลาดยาว

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ ณ แปลงต้นแบบมันสำปะหลังอินทรีย์ ม.2 โดยนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง งดให้รับ สินบน หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ แจ้งที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โทร. 086-4600806 สายด่วนนายกอบต. โทร. 082-4921945  

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และ พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้เข้าร่วมประชุมสัญจร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ ศาลากลางบ้าน ม .17  

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และชาวบ้านตำบลบุ่งหวายได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เนื่องด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายกำหนดลงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ กลุ่มผลิตไม้กวาด และอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีวาตภัย) ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายซึ่ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564ได้เกิดเกตุวาตภัยทำให้ที่อยู่อาศัยประจำ(หลังคาบ้าน)ของรายนางบุญหลาย แก้วบัวเคน บ้านเลขที่87หมู่ 12 บ้านท่าขอนไม้ยุง ได้รับความเสียหายบางส่วน  

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 17

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ