หัวหน้าส่วนราชการ

พันจ่าเอกเทพมงคล เจริญนิช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวนริศรา ไชยพัฒน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

พันจ่าตรีบรรลุกาล เวียงคำ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางนงคราญ ปานทรัพย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรากร บุราไกร

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางจันทนา ภูมีคำ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวณัฐปภัสร์ อุทธการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางลำพูล บุญอุ้ม

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ