กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางจันทนา ภูมีคำ

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวประพิศ อุตภู

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางชลกนก สุทนต์

นักสันทนาการปฏิบัติการ

นางสาวนุตนันท์ พิมพ์ชาย

ครู คศ.1

นางสาวลักขณา นามมา

ครู คศ.1

นางสาววันเพ็ญ สุระพัฒน์

ครู คศ.1

นางสาวนิธิกานต์ บุญเกิด

ครู คศ.1

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวศิริกานนท์ สุระพัฒน์

คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)

นางไพจิตร คำแสงดี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุกัญญา อุตภู

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวหฤทัย บุราไกร

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกันธิกา ฟูแสง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวคณิตถา ศิริคำ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจิรกนก ทีคำปา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ