กองคลัง

นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสุดารัตน์ วิสาพล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายสยาม วงศ์นามเถาว์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวศิริพัฒนา ทองลือ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสุจิตรา แสนทวีสุช

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวภาวนา ถุงคำแก้ว

ช่วยงาน(การเงินและบัญชี)

นางสาวนิตติยา ศรีลาภา

ช่วยงาน (พัสดุ)

นายอิทธิพล อมรสิน

ช่วยงาน (จัดเก็บรายได้)

นางสาวชัชชษา ศรีอุบล

ช่วยงานทั่วไป

บริการประชาชน

SCAN QR Code นี้

สอบถามข้อมูลให้บริการ กองคลัง อบต.บุ่งหวาย

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ