กองสวัสดิการสังคม

นางสาวณัฐปภัสร์ อุทธการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

พนักงานส่วนตำบล

นางกรองแก้ว ทองถม

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวปรียานัฐ ทองมั่น

คนงานทั่วไป (ช่วยงานพัฒนาชุมชน)

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ