วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561 15:44

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 บ้านสถานี จากบ้านนางทองดี สาระมูล-บ้านนางแดง บุญเกิด

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 บ้านสถานี จากบ้านนางทองดี สาระมูล-บ้านนางแดง บุญเกิด  ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19  ต.ค. 2561 เป็นเงิน 200,000 บาท

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ