วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561 17:02

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 เส้นข้างสนามกีฬาจากแยกหนองกินเพล-แยกทางไปบ้านขัวไม้แก่น

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 16 เส้นข้างสนามกีฬาจากแยกหนองกินเพล-แยกทางไปบ้านขัวไม้แก่น ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 300,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ