วันจันทร์, 07 ตุลาคม 2562 11:25

ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายทาง โนนน้อย- นาโหนนน้อย ม.9 บ.ห่องชัน

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายทาง โนนน้อย- นาโหนนน้อย ม.9 บ.ห่องชัน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,912,700 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ