วันจันทร์, 05 เมษายน 2564 10:59

ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ตามแบบ สขร.1ประจำเดือน มีนาคม 2564

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ตามแบบ สขร.1ประจำเดือน มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย วันที 5 เมษายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ