วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564 11:20

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัล์ติกคอนกรีต สายทางเมตร 19 กลางทุ่ง - บ้านสี่แยกบ้านโนนบอน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2564) (e- bidding)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย   ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัล์ติกคอนกรีต สายทางเมตร 19 กลางทุ่ง - บ้านสี่แยกบ้านโนนบอน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ 158-001 บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 19 ตำบลบุ่งหวาย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,540 ตารางเมตร งบประมาณ 2,028,000 บาท(สองล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- biding)ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ เว็บไซต์ www.bungwai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ